UWAGA RODZICE!!!

W związku z wprowadzeniem od września 2018 roku systemu imiennych kart obiadowych na czytnik (koszt karty wynosi ok. 15 złotych i obejmuje cały okres nauki w szkole), zakupu i odbioru kart oraz uiszczenia opłaty wpisowej ( 20 zł na rok szkolny 2018/2019) dokonujecie Państwo gotówką, z dowodem wpłaty za obiady (wydrukowany przelew, informacja na telefonie itp.) w pokoju 111 w godzinach 800 – 1600 w dniach od 3 września 2018 r do 7 września 2018 r                      

Jednocześnie informuję, iż po zgubieniu lub zniszczeniu karty koszt wyrobienia następnej wynosi ok. 15 złotych.)

W przypadku rezygnacji z obiadów wpisowe nie podlega zwrotowi.

SZANOWNI RODZICE

OPŁATY ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2018 R

Proszę dokonać przelewem w dniach

od 27 sierpnia 2018 r do 5 września 2018 r

 na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za wrzesień 2018 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

ABONAMENT ZA WRZESIEŃ wynosi- 45 zł

( 15 x 3,00 = 45,00)

Obiady wydawane będą od 10 września 2018r