UWAGA RODZICE!!!

W związku z wprowadzeniem od września 2018 roku systemu imiennych kart obiadowych na czytnik (koszt karty wynosi ok. 15 złotych i obejmuje cały okres nauki w szkole), zakupu i odbioru kart oraz uiszczenia opłaty wpisowej ( 20 zł na rok szkolny 2018/2019) dokonujecie Państwo gotówką, z dowodem wpłaty za obiady (wydrukowany przelew, informacja na telefonie itp.) w pokoju 111 w godzinach 800 – 1600 w dniach od 3 września 2018 r do 7 września 2018 r                      

Jednocześnie informuję, iż po zgubieniu lub zniszczeniu karty koszt wyrobienia następnej wynosi ok. 15 złotych.)

W przypadku rezygnacji z obiadów wpisowe nie podlega zwrotowi.