SZANOWNI RODZICE

OPŁATY ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2018 R

Proszę dokonać przelewem w dniach

od 1 października 2018 r do 5 października 2018 r

na konto:                                                          

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za październik 2018 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

ABONAMENT ZA PAŹDZIERNIK wynosi- 69 zł

( 23 x 3,00 = 69,00)