IMG 6149

Wykaz nauczycieli 2017 / 2018

Dyrektor - Ewa Barbara Zaniewska (przyroda)

Wicedyrektor – Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk (muzyka)

Wicedyrektor – Bożena Ewa Kujawska (świetlica)

Pedagog - Anna Małgorzata Samborska         

Biblioteka

 1. Joanna Ignatowicz
 2. Marta Supińska
 3. Elżbieta Zalewska

Świetlica

 1. Anna Kuptel
 2. Barbara Brzozowska
 3. Joanna Przastek
 4. Iwona Jabłonowska

Oddział przedszkolny

 1. Elżbieta Iwaniuk
 2. Aleksandra Kałuża

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Ewa Dolinowska
 2. Paulina Górecka
 3. Katarzyna Prokopiuk
 4. Agnieszka Smółko
 5. Luba Chilimoniuk
 6. Iwona Rykaczewska
 7. Dorota Bartoszuk
 8. Joanna Wojtecka
 9. Bożena Dąb
 10. Agnieszka Koszewnik
 11. Anna Piech
 12. Katarzyna Siemieniako
 13. Iwona Przestrzelska

Język polski

 1. Małgorzata Kozłowska
 2. Iwona Birycka – Kowalska
 3. Anna Kieda
 4. Alina Wardowicz

Język angielski / Język rosyjski

 1. Małgorzata Mystkowska
 2. Katarzyna Matyszczyk
 3. Ewa Rojcewicz
 4. Lila Kulesza
 5. Barbara Osipczuk (język rosyjski)

Historia

 1. Marta Morchal

Plastyka

 1. Mariola Konopko

Muzyka

 1. Michał Warszycki

Matematyka / Chemia

 1. Irena Cywoniuk
 2. Jolanta Maria Matel
 3. Raisa Zieniuk (chemia)

Przyroda / Biologia

 1. Anna Zubrycka / Maria Szczepańska (biologia)
 2. Bożena Pawluczuk
 3. Emilia Wołyniec (wychowanie do życia w rodzinie)

Geografia

 1. Barbara Bartoszuk

Fizyka

 1. Kira Lewczuk

Zajęcia techniczne i zajęcia komputerowe

 1. Leszek Jabłonowski

Wychowanie fizyczne:

 1. Małgorzata Roman
 2. Renata Wolańska
 3. Katarzyna Rewucka
 4. Dariusz Chomicki
 5. Anna Cybulińska

Religia katolicka:

 1. Urszula Moczydłowska
 2. Edyta Kondraciuk
 3. Teresa Adamska

Religia prawosławna:

 1. ks. Andrzej Popławski
 2. Danuta Olesiuk - Łapińska