Wykaz opiekunów sal lekcyjnych 2017 / 2018

Numer sali Imię i nazwisko nauczyciela

02

Zimowy plac zabaw

Elżbieta Borowska, Aleksandra Kałuża
03 Mariola Konopko, Kira Lewczuk
1 Elżbieta Borowska, Aleksandra Kałuża
2 Paulina Górecka, Iwona Przestrzelska / Katarzyna Kosowicz

3

Sala terapeutyczna

Paulina Górecka, Iwona Przestrzelska
4 Luba Chilimoniuk
5 Iwona Rykaczewska, Anna Piech
6 Ewa Dolinowska,   Katarzyna Prokopiuk
101 Anna Zubrycka/Maria Szczepańska, Barbara Bartoszuk
102 Bożena Pawluczuk
103 Agnieszka Smółko, Agnieszka Koszewnik
104 Dorota Bartoszuk,   Katarzyna Siemieniako
105 Małgorzata Mystkowska
106 Joanna Wojtecka, Bożena Dąb
108 Kira Lewczuk, Raisa Zieniuk

201

Izba regionalna

Anna Piech
202 Małgorzata Kozłowska, Iwona Birycka - Kowalska

203

 

ks. Andrzej Popławski, Danuta Olesiuk – Łapińska
204 Urszula Moczydłowska, Teresa Adamska, Edyta Kondraciuk

205

Zajęcia dodatkowe

Urszula Moczydłowska
206 Anna Kieda, Alina Wardowicz, Marta Supińska
207 Jolanta Matel, Raisa Zieniuk
208 Irena Cywoniuk, Raisa Zieniuk
209 Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk, Michał Warszycki
211 Leszek Jabłonowski, Bożena Pawluczuk
212 Ewa Rojcewicz, Lila Kulesza
213 Katarzyna Matyszczyk, Barbara Osipczuk
214 Marta Morchal

215

Sala logopedyczna

Danuta Olesiuk – Łapińska