Harmonogram imprez szkolnych 2017 / 2018

Lp.

Uroczystość/ impreza data

Odpowiedzialne osoby
 1,

Rozpoczęcie roku szkolnego     4. IX. 2017

                                                      

Dyrekcja, M. Konopko, L. Jabłonowski, E. Rojcewicz

2.

Ślubowanie klas I                      5. X. 2017

Wychowawcy klas I

  Dzień Edukacji Narodowej       13. X. 2017

Nauczyciele biblioteki i języka polskiego

Marta Supińska - lider

4.

Działanie edukacyjno – wychowawcze pod patronatem NBP     X – III 2017/2018

Zespół zadaniowy

Iwona Rykaczewska - lider

5.

Święto Niepodległości             10. XI. 2017

Nauczyciele historii i języka polskiego

Marta Morchal - lider

6.

Dyskoteka andrzejkowa                 XI. 2017

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

7.

Spotkanie Opłatkowe             19. XII. 2017

Nauczyciele religii, wychowawcy klas

Urszula Moczydłowska – lider

8.

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek             13,14. XII./ 10 I. 2017/2018

Urszula Moczydłowska – lider, E. Kujawska

                  

9.

Konkurs angielskiej piosenki       17.I. 2018

Nauczyciele języka angielskiego

Małgorzata Mystkowska – lider

10.

Karnawał w szkole – zabawy noworoczne                                                      

       I. 2018  

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

11.

Karnawałowy Bal Sportowca        13. II. 2018

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,     Katarzyna Rewucka – lider

12.

Impreza regionalna „ Zwyczaje i tradycje wielkanocne regionu Podlasia”        22. III. 2018

  

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Anna Piech - lider

13.

Biegi przełajowe z okazji Dnia Ziemi

                                                     24. IV. 2018

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,     Katarzyna Rewucka – lider

14.

Święto „3 - go Maja”

                                                       30. IV. 2018

Nauczyciele biblioteki, historii i języka polskiego

Iwona Birycka – Kowalska – lider

15.

„Dzieci rodzicom” kl. II                       24.V. 2018

Wychowawcy klas II

16.

„30 – lecie Szkoły”                             29. V. 2018

Święto szkoły – Nasz Patron

Nauczyciele

Marta Morchal – lider

17.

Europejski Dzień Języków              VI. 2018

Nauczyciele języka angielskiego

Ewa Rojcewicz – lider

18.

Festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”

Gra terenowa klas V       13 - 14. VI. 2018

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Dorota Bartoszuk – lider

A.Samborska, B. Brzozowska

19.

Zakończenie roku szkolnego

22. VI. 2018

Kl. 0 - III – wychowawcy klas III

Kl. IV- VIII – wychowawcy klas V