Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2017 / 2018

w godz. 1700 – 1900

Miesiąc

Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

klasy 0 – III – 20. IX. 2017 (środa)

klasy IV – VIII – 21. IX. 2017 (czwartek)

sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem

                       godz. 1700

21. IX. 2017 (czwartek) godz. 1830 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik -   konsultacje 26. X. 2017 – czwartek

listopad -   konsultacje 30. XI. 2017 – czwartek

grudzień   - konsultacje 14. XII. 2017 – czwartek

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

klasy I – III     15, 16. I. 2018 (poniedziałek, wtorek)

klasy IV – VIII   17. I. 2018 (środa)

luty - konsultacje 22. II. 2018 – czwartek

marzec - konsultacje 22. III. 2018 – czwartek

kwiecień   - konsultacje 19. IV. 2018 – czwartek

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

 klasy I – III       7, 8. V. 2018 (poniedziałek, wtorek,)

klasy IV – VIII   9. V. 2018 (środa)

czerwiec - konsultacje 7. VI. 2018 (czwartek)