„Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat.. .”

Lucyna Krzemieniecka

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Nowoczesna biblioteka to przede wszystkim miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania wiadomości, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA

POCZYTAĆ KSIĄŻKI

POUCZYĆ SIĘ

ODROBIĆ LEKCJE

OBEJRZEĆ WYSTAWY

ODPOCZĄĆ

SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ

SKORZYSTAĆ Z INTERNETU

MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

Biblioteka czynna jest w godzinach: 8.00 – 14.30

Szkolna biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Z wypożyczalni i czytelni korzysta wielu uczniów i nauczycieli.

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej.

W bibliotece działa również koło literacko-teatralne. W zajęciach koła uczestniczą chętni uczniowie zainteresowani literaturą, teatrem, grą aktorską.

Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
 • Pasowanie uczniów klas I na czytelników
 • Spotkania z poezją
 • Akcja Podaruj książkę bibliotece
 • Udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Konkursy literackie, plastyczne
 • Wystawy tematyczne i okolicznościowe 

W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Użytkownicy ICIM mają do dyspozycji dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Z komputerów, znajdujących się w ICIM, można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej, a w szczególności w godz. pracy opiekuna ICIM.

Opiekun ICIM:

 • Bożena Pawluczuk

Godz. pracy opiekuna ICIM:

 • Poniedziałek– 11.45 – 12.45, 13.40 – 14.40
 • Wtorek– 9.50 – 13.50
 • Środa– 9.45 – 10. 45, 12.40 – 14.40
 • Czwartek– 8.45 – 9.45, 11.45 – 14.45
 • Piątek– 8.45 – 10.45

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W BIBLIOTECE:

 • Joanna Ignatowicz
 • Marta Supińska
 • Elżbieta Zalewska