Dyrektor szkoły informuje, iż egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VIII na godzinę 8:15 w poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku na pierwszy dzień egzaminu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły