UWAGA RODZICE !!!

uczniów otrzymujących STYPENDIUM SZKOLNE

Proszę zgłaszać się z fakturami po odbiór stypendium szkolnego za okres styczeń - czerwiec 2019 r

w godz. 8.30 – 12.00 , pok. 111

PROSZĘ O DOSTARCZENIE NUMERU KONTA

Podstawą do wypłaty stypendium, stanowią imienne rachunki lub faktury, potwierdzające faktycznie poniesione wydatki na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym lub udział w zajęciach dodatkowych /pozalekcyjnych/, które należy

przedłożyć w szkole najpóźniej do 14 czerwca 2019r.