Szanowni Państwo informujemy, że obiady w miesiącu czerwcu

są w okresie od 3.06.2019 do 18.06.2019

Zaznaczone przez Państwa odpisy za miesiąc czerwiec

(1 obiad – 3 zł) w Panelu Rodzica – STOPEREK

- należy odjąć od kwoty, którą Państwo otrzymają wraz

z informacją o płatnościach

drogą e-mailową w dniu 1 czerwca 2019r

Wpłaty należy dokonać bezwzględnie

do dnia 5 czerwca 2019 roku!!!!!

Małgorzata Groblewska

Katarzyna Iwaniuk