Szanowni Rodzice

Informuję, iż od 1 września 2020 roku ulega zmianie stawka żywieniowa za jeden dzień

i będzie wynosić 3,30 złotych

Informację o opłacie za wrzesień 2020 otrzymają Państwo drogą e-mailową na podany we wniosku adres 

WPŁATY ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2020 R

przekazujemy na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za wrzesień 2020 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

Obiady wydawane będą od 7 września 2020r na podstawie dokonanych wpłat oraz posiadania KART „STOPEREK”

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.