Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Otrzymaliście lub wkrótce otrzymacie za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły wiadomość z linkiem do instrukcji umożliwiającej zalogowanie się do platformy Office 365 i aplikacji Teams.

Aplikacja jest bezpłatna. W skład aplikacji wchodzą:

  • programy z pakietu Office (np.:Word, Excel, PowerPoint)
  • oraz aplikacja Teams - do zdalnej nauki i pracy zespołowej

Aplikacja jest przeznaczona dla uczniów i nauczycieli.

Prosimy o wykonanie czynności podanych w instrukcji.

https://sp44.bialystok.pl/images/pliki/instrukcja/instrukcja_SP44_uczen.pdf

Z poważaniem

Daniel Baranowski

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.