Szkolny Klub Wolontariusza  ,,Klub Ośmiu” oraz świetlica szkolna organizuje akcję  dla chorego chłopca ph. „Nakręcamy się dla Nikosia”

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy i zbiórki nakrętek!!!

Nakrętki proszę przynosić do szkoły i zostawiać na portierni.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!!!

received 899407750552862

 

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.