Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V - VIII przechodzą na naukę zdalną, a uczniowie z klas I - IV szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Wszystkie zajęcia w naszej szkole ( zdalne i stacjonarne ) rozpoczynają się w dniu 7 lutego 2022 r. i odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor szkoły

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności