Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w terminie:

24.02.2022r. – 10.03.2022r.

Informacje dotyczące zasad naboru dostępne są w złącznikach podanych poniżej , jak również na stronie Urzędu Miejskiego Departamentu Edukacji pod zakładką REKRUTACJE

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności