Blok rysunkowy biały – 1
Blok techniczny biały – 1
Blok rysunkowy kolorowy - 1
Blok techniczny kolorowy – 1
Kredki ołówkowe
Kredki pastele
Farby plakatowe
Kolorowe długopisy
Ołówek, temperówka, gumka
Klej
Nożyczki
Teczki papierowe z gumką – 2
Ręcznik papierowy – 1
Plastelina
Linijka
Zeszyt 16-kartkowy w linię
Zeszyt 16-kartkowy w kratkę
Notes do kotrespondencji
Zdjęcie do legitymacji szkolnej
(podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności