Wykaz opiekunów sal lekcyjnych 2018 / 2019

Numer sali Imię i nazwisko nauczyciela

02

Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk, Michał Warszycki
03 Mariola Konopko, Robert Królik
1 Katarzyna Siemieniako
2 Paulina Górecka
4 Luba Chilimoniuk, Agnieszka Borawska
5 Iwona Rykaczewska
6 Ewa Dolinowska
101 Agata Krzywosz, Barbara Bartoszuk, Adam Czajkowski
102 Ewa Zaniewska
103 Agnieszka Smółko, Agnieszka Koszewnik / Ewelina Hryniewicka
104 Dorota Bartoszuk
105 Małgorzata Mystkowska
106 Urszula Moczydłowska
108 Anna Perkowska

201

ks. Andrzej Popławski
202 Małgorzata Kozłowska, Iwona Birycka - Kowalska

203

Danuta Olesiuk – Łapińska
204 Eliza Gryczewska, Marta Supińska

205 Sala terapeutyczna

Anna Kuptel
206 Anna Kieda, Alina Wardowicz
207 Jolanta Matel, Paulina Jarmołowicz
208 Irena Cywoniuk, Raisa Zieniuk
209 Urszula Moczydłowska, Teresa Adamska, Edyta Kondraciuk
211 Leszek Jabłonowski, Bożena Pawluczuk
212 Ewa Rojcewicz, Lila Kulesz, Iwona Orzechowska
213 Katarzyna Matyszczyk, Barbara Osipczuk
214 Marta Morchal, Joanna Rećko

215 Sala logopedyczna

Danuta Olesiuk – Łapińska