Dnia 07.06.2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym całoroczną pracę w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie zostało zorganizowane w Parku Linowym w Fastach przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. W programie plenerowej imprezy było podsumowanie działalności wolontarystycznej, korzystanie z licznych atrakcji Parku Linowego, konkursy, poczęstunek (hot dogi, napoje, lody) oraz ognisko z kiełbaskami. Wolontariusze wykazali się dużą odwagą w pokonywaniu kolejnych stacji wspinaczkowych, przy tym świetnie się bawili i zintegrowali. W wydarzeniu uczestniczyło 30 wolontariuszy angażujących się systematycznie w działania prospołeczne.

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska, Teresa Adamska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności