W dniu 22.09.2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 z klas II – VI uczestniczyli Dniu Otwartym z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. Impreza odbyła się w KPK Białystok. W programie imprezy było: zwiedzanie zajezdni autobusowej, wystawa pojazdów zabytkowych, pokazy przygotowane przez Policję i Straż Pożarną animacje, gry, zabawy i niespodzianki dla dzieci, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Uczniowie rysowali autobus przyszłości i otrzymali nagrody za pięknie wykonane prace. Przejazd uczniów School Bus zapewniło KPK.

W wydarzeniu uczestniczyła Pani Dyrektor Ewa Barbara Zaniewska oraz rodzic Pani Katarzyna Iwaniuk. Serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie!

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności