W dniach 5 - 6 października 2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w akcji marketowej ,,Dziewczynka z zapałkami”. Akcja odbywała się w Galerii ,,Piotr i Paweł” przy ul. 1000 – lecia PP. Wolontariusze pod opieką animatora Fundacji ,,Dziewczynka z zapałkami” z Łodzi aktywnie zachęcali klientów sklepu do wsparcia finansowego na rzecz opłacania obiadów dzieciom, zakupu podręczników czy dofinansowania organizacji wypoczynku. Podczas akcji panowała miła atmosfera. Z każdej strony wolontariusze otrzymywali uśmiech i wsparcie podczas wręczania ,,baśniowych zapałek”. W akcji uczestniczyło 28 wolontariuszy z klas II - VIII. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz rodzicom za zaangażowanie i wsparcie!!!

Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności