W dniu 18.10.2018r. uczennice klas VI – VIII laureatki etapu szkolnego konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery” uczestniczyły w przesłuchaniach kapituły konkursowej w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego. Celem konkursu było: inspirowanie ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów, zachęcanie uczniów do podejmowania działań społeczno-obywatelskich, ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. Prezentacje uczennic dotyczyły pasji, zainteresowań, hobby, jak również ich rozwoju edukacyjno-zawodowego i planowania kariery. Komisja konkursowa oceniała prezentacje i ustali listę laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, kreatywność, sposób prezentowania siebie, swojej pasji, umiejętność występowania przed grupą, posługiwanie się poprawną polszczyzną podczas prezentacji, przestrzeganie regulaminowego czasu prezentacji konkursowej. Naszą szkołę godnie reprezentowały: Aleksandra Zatorska VIIc, Anna Gierasimiuk VIIc, Kamila Ochałek VId, Wiktoria Dybicz VIIa, Elina Makhaeva VIc, Magda Siemaszko VIc, Angelika Głowacka VIIIb, Katarzyna Mróz VIIIc. Komisja konkursowa była pod wielkim wrażeniem prezentacji i zainteresowań uczennic. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!!!

Opiekę merytoryczną, etap szkolny oraz przygotowanie do konkursu sprawowały : Anna Samborska, Barbara Brzozowska