Dnia 14.11.2018r uczniowie klas V – VI w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych, przy współpracy z Komendą Miejską Policji i Departamentem Edukacji uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „CHEMICZNA ZMIANA NASTROJU”. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Spektakl teatralny odbył się w Auli Widowiskowej im. J. Korczaka na Uniwersytecie w Białymstoku. Aktorzy z Teatru „Madame” w niezwykle interesujący sposób, przy pomocy tekstu, obrazu i piosenek przedstawili zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Przedstawienie, które obejrzało 200 uczniów, zakończyła seria prelekcji na temat szkodliwości działania środków psychoaktywnych, ich negatywnych skutków oraz odpowiedzialności prawnej. Zrealizowane działanie to forma przekazu jaką wybrali funkcjonariusze aby dotrzeć bezpośrednio do młodzieży, edukując ją w zakresie unikania zagrożeń dotyczących używania środków odurzających, w tym dopalaczy.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska