Międzyszkolna Gra Edukacyjna została zorganizowana w dniu 27 listopada przez SP nr 43 w Białymstoku, a udział w niej wzięli uczniowie klas piątych ze Szkół Podstawowych nr 43, 44, 48 i 49, czyli tych znajdujących się na terenie osiedla „Słoneczny Stok”.

Jej głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez naukę i zabawę. Starannie przygotowane, interesujące zadania wymagały od uczestników nie tylko wiedzy, ale umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, a przede wszystkim pracy w grupie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V a: Magdalena Kowalska, Alicja Rulewicz i Jakub Grabowiecki.

Finałem spotkania było ułożenie przez każdy z zespołów mapy Polski z puzzli, które uczniowie otrzymywali po zaliczeniu kolejnych zadań. Uczestnicy gry otrzymali dyplomy i nagrody, których fundatorem była SM „Słoneczny Stok” w Białymstoku.

nauczyciele historii