„MÓJ PRZYJACIEL DZIELNICOWY – 112 NUMER ALARMOWY”

                Dnia 11 lutego 2019r w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu plastycznego ph. „Mój Przyjaciel Dzielnicowy – 112 Numer Alarmowy” zorganizowany przez Wydział Prewencji KMP w Białymstoku oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie z klas I – IV szkół podstawowych miasta Białegostoku jak również do dzielnicowych podległych KMP w Białymstoku. W konkursie uczestniczyło ponad 500 uczniów z 90 szkół województwa podlaskiego. Celem konkursu było promowanie i utrwalenie wizerunku dzielnicowego jako przyjaznego policjanta w swoim miejscu zamieszkania, kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród dzieci jako instytucji godnej zaufania oraz utrwalenie informacji dotyczącej sposobu alarmowania w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań dzieci jak również promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. W konkursie z naszej szkoły uczestniczyło 20 uczniów. Drugie miejsce w Konkursie „Mój Przyjaciel Dzielnicowy” otrzymała uczennica klasy III a Iga Kieda, której serdecznie gratulujemy !

Opiekun: Barbara Bożena Brzozowska