Uczniowie klas III i V mieli okazję sprawdzić swoją ekonomiczną wiedzę podczas quizu, który odbył się w naszej szkole 11 i 12 marca 2019r. Trzyosobowe zespoły trzecio- i piątoklasistów zmierzyły się w swoich grupach wiekowych w konkursie ekonomicznym po cyklu zajęć warsztatowych w ramach projektu „Z finansami za pan brat”. Nagrody zwycięzcom ufundował patron projektu – Narodowy Bank Polski. Pracę zespołu pierwszego dnia nadzorowała, oceniała, a następnie wręczyła nagrody komisja, w skład której weszły panie: Ida Stefanowicz – przedstawiciel NBP, Ewa Kujawska – wicedyrektor szkoły i Maria Paciorek – uczennica klasy VIIIa oraz drugiego dnia: Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk - wicedyrektor szkoły, Ewa Kujawska – wicedyrektor szkoły oraz uczennica klasy VI b Zuzanna Niewczas. Wszyscy byli zachwyceni wysokim poziomem wiedzy ekonomicznej uczniów. Quiz przygotowały i prowadziły: Ewa Dolinowska, Luba Chilimoniuk i Iwona Rykaczewska – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz Marta Morchal – nauczyciel historii.