Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

05 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 44 w Białymstoku miało miejsce już po raz trzynasty uroczyste podsumowanie realizacji projektu ekonomicznego pod hasłem „Z finansami za pan brat”. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty i prezentacje na temat finansów i oszczędzania oraz następujące przedsięwzięcia:

  • konkurs matematyczny uczniów klas III i II,
  • quiz ekonomiczny klas III i V,
  • konkurs plastyczny klas I-VIII „Oszczędzamy i zwiedzamy naszą ojczyznę”,
  • konkurs na album lub folder klas IV – VIII „Oszczędzamy i poznajemy piękno naszego kraju”,
  • konkurs na projekt banknotu – „100 lat niepodległości Polski” w klasach VII – VIII.,
  • wycieczka do Centrum Pieniądza w Warszawie.

Dzieciom, które wyróżniły się wiedzą ekonomiczną, zdolnościami matematycznymi i inwencją twórczą, nagrody wręczyła pani Ida Stefanowicz – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, głównego sponsora projektu oraz dyrekcja szkoły: pani Bożena Ewa Kujawska i pani Grażyna Wołkowycka - Tomaszuk. Konkursy cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, a zdobyte nagrody były świetną zachętą do udziału uczniów w różnorodnych formach aktywności. W realizacji projektu, przy wsparciu Dyrekcji szkoły, uczestniczyły panie: Iwona Rykaczewska, Luba Chilimoniuk, Ewa Dolinowska, Dorota Bartoszuk, Marta Morchal, Mariola Konopko i Leszek Jabłonowski.