4 kwietnia 2019 r. odbył się po raz kolejny Festyn Regionalny „Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia – 2019”. Głównym celem przedsięwzięcia było kultywowanie i propagowanie tradycji wielkanocnych Regionu Podlasia oraz integracja środowisk szkolnych i lokalnych.

Honorowy patronat nad imprezą objęli :

  • Prezydent Miasta Białegostoku
  • Podlaski Kurator Oświaty

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas I – VIII, zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy osiedla. Oprawę artystyczną zapewnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani wicedyrektor Grażyny Wołkowyckiej - Tomaszuk. Krótką część artystyczną przygotowała p. Marta Supińska z uczniami z klasy V c, pokaz taneczny zespołu mażoretek - instruktor p. Maria Gierasimiuk. W trakcie imprezy nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu na palmę wielkanocną (praca rodzinna).

Podczas trwania festynu odbyły się pokazy twórczości ludowej:

  • wykonywanie pisanek
  • robienie palm wielkanocnych
  • składanie papieru techniką orgiami

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pyszne wypieki, które zostały sprzedane na kiermaszu. Uzyskane pieniądze zasiliły konto fundacji Pomóż Im.