Dnia 8 maja 2019 r uczennice Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku angażujące się w działania wolontarystyczne oraz Szkolnego Koła PCK uczestniczyły w konferencji z okazji 100 lecia powstania PCK. Konferencja odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i przebiegała pod hasłem ,,OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”. Spotkania było okazją do przypomnienia historii PCK, działalności oraz podziękowania wszystkim, którzy pomagają potrzebującym, organizują kwesty na ich rzecz oraz uczą udzielania pierwszej pomocy. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale osobom działającym na rzecz PCK oraz nagrody za rozstrzygnięte konkursy z zakresu krwiodawstwa, ratownictwa i udzielania pomocy przedmedycznej

Opiekun: Anna Samborska