Dnia 17 maja 2019 roku uczniowie z klas VIII naszej szkoły wzięli udział w XIV Papieskim Forum Młodych, podczas którego uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Ciereszko, a następnie wysłuchali części artystycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Ostatni punkt programu tegorocznego Papieskiego Forum Młodych polegał na pracy w kilkuosobowych grupach, które miały za zadanie zapoznać się z tekstem zawierającym przesłanie Świętego Jana Pawła II oraz ułożyć modlitwę do Ducha Świętego.