19 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w klasach młodszych i klasach starszych. Pani dyrektor Ewa B. Zaniewska w swoim krótkich wystąpieniach podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły za całoroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Najlepsi uczniowie klas I-III odebrali nagrody książkowe za swoje osiągnięcia w wielu konkursach. Podczas uroczystości zakończenia roku dla klas starszych został przekazany sztandar szkoły uczniom klas szóstych. Po krótkiej części artystycznej najlepsi absolwenci naszej szkoły odebrali nagrody książkowe a ich rodzice podziękowania. Statuetkę „Super Ucznia” odebrała uczennica klasy VIII b Angelika Głowacka. Następnie uczniowie klas IV – VIII odebrali nagrody za wybitne osiągnięcia w konkursach a także za aktywną działalność na rzecz szkoły i działalność społeczną.