Dnia 10.09.2019 w klasach I odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku. Uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz odblaski aby ich droga do szkoły była bezpieczna. Wydarzenie relacjonowała p. E. Wołosik dziennikarka Polskiego Radia Białystok

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska

www.radio.bialystok.pl

Logo Mistrzowie Matlandii