2 września 2019 r. podczas inauguracji roku szkolonego 2019/2020 Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae - za pilność” uczniom i nauczycielom białostockich szkół. W tym roku uhonorowane medalem zostały pani Anna Kieda – nauczycielka języka polskiego i uczennica Maria Paciorek – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Medal Diligentiae, ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju. Prezydent Miasta Białegostoku wyróżnia nim najpilniejszych uczniów oraz ich mistrzów - nauczycieli od 2004 roku.

Gratulujemy!

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.