Uczniowie kl. I – III uczestniczą w zajęciach profilaktycznych dotyczących higieny jamy ustnej w ramach ogólnopolskiego programu ,,Dziel się Uśmiechem”, którego założenia zostały opracowane przez Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Wrigley Poland oraz Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Uczniowie otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych ,,Ja i moje zęby” (kolorowanki, ćwiczenia, gry, quizy). Zajęcia zostały przeprowadzone przez wychowawczynie kl. I c i III b. Edukacja prozdrowotna uczniów już od najmłodszych lat, zaprezentowana w atrakcyjny sposób, jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości. Realizacja programu przyczyni do promocji zdrowia, wzrostu świadomości dzieci o potrzebie dbania o prawidłową higienę jamy ustnej, a także zmniejszenie zachorowalności na próchnicę wśród najmłodszych.

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.