Dnia 24.09.2019 r w klasach I odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń na jakie mogą być narażone dzieci ze strony psów. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone ze strony psów, w jaki sposób takich zagrożeń uniknąć, jak postępować z psem, aby spotkanie ze zwierzęciem było bezpieczne, a także zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z posiadania psa. Uczniowie podczas spotkania mieli pogadankę oraz prezentację multimedialną. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku p. J. Gesinowskiego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się pokaz umiejętności psa służbowego Straży Miejskiej.

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.