Dnia 27.09.2019r uczniowie klasy VII c uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego dotyczących przygotowania do wyboru dalszej ścieżki kształcenia ,,Przedsiębiorczy i kreatywni - kształcenie kompetencji przyszłości”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. Uczniowie wypełnili Ankietę skłonności zawodowych, a podczas interpretacji wyników poznali poszczególne grupy zawodowe. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Uczniowie po zajęciach mieli możliwość zwiedzenia Centrum Kompetencji oraz aktywnie wzięli udział w quizach dotyczących zawodów z wykorzystaniem programu Kahoot.

Wyjście zorganizowały : Anna Samborska oraz Monika Pławska

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.