27 września uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Marty Supińskiej uczestniczyli w I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich Województwa Podlaskiego. Spotkanie stanowiło okazję do rozmów z rówieśnikami na temat roli i funkcjonowania samorządów szkolnych w systemie edukacji. Uczniowie mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń, które z pewnością przydadzą się w dalszej pracy na rzecz uczniów i szkoły.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.