27 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Poprzedziła je bardzo dynamiczna i profesjonalna kampania wyborcza. Potencjalni wyborcy mogli poznać kandydatów dzięki starannie przygotowanym plakatom i ulotkom wyborczym. Samo głosowanie cieszyło się też wielkim zainteresowaniem. Uprawnionych do głosowania było 423 uczniów. Oddano 258 ważnych głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 61 %.

Najwyższe wyniki uzyskali:

Filip Tomaszczuk – 44 głosy

Jakub Zabielski – 40 głosów

Lena Kieda – 30 głosów

Kamil Kulesza – 29 głosów

Filip Rogowski – 24 głosy. 

Gratulujemy!

Osoby te będą tworzyły Radę Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.

Opiekunowie SU

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.