30.09.2019r. w klasie I b odbyły się zajęcia poświęcone kształceniu zmysłów. Według pedagogiki Marii Montessori posługiwanie się zmysłami jest dla dzieci "kluczem do zrozumienia świata". Poprzez zmysły docierają do nich wrażenia, które są podstawą wyobrażeń na temat rzeczywistości. W czasie lekcji dzieci dowiedziały się o roli i funkcji narządów zmysłów w życiu człowieka oraz z wielką chęcią i zaangażowaniem pracowały z materiałem Montessori.

Logo Mistrzowie Matlandii