Ślubowanie klas pierwszych

10 października 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, zaprezentowały część artystyczną, śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.