W 2019 roku mija 200 lat od urodzin wybitnego kompozytora, patrona naszej szkoły Stanisława Moniuszki. W październiku klasa VI c i VI e pod opieką pani Marty Supińskiej zrealizowała projekt edukacyjny pt: „ Stanisław Moniuszko – nasz patron”. Celem projektu było przybliżenie uczniom postaci muzyka oraz zaprezentowanie zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. Uczniowie, korzystając z różnych źródeł informacji, w grupach pracowali nad życiem i twórczością Stanisława Moniuszki. Efekty ich pracy można obejrzeć na wystawie.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.