To akcja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do której włączyła się Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki. W ramach przedsięwzięcia w szkole podjęto szereg inicjatyw upamiętniających bohaterów naszej wolności (ogólnonarodowej i lokalnej) oraz ważnych wydarzeń z historii naszego kraju.

W związku ze zbliżającym się dniem 1 listopada, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, uczniowie kl. VII b i VIII b dnia 25.10.2019 r. uczestniczyli w wyjściu pod pomnik patrioty Aleksandra Rybnika, natomiast uczniowie klas młodszych odwiedzili Miejsce Pamięci w lesie Bacieczki. Na godzinach wychowawczych zorganizowano pogadanki, których celem było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o osobach zasłużonych i cenionych w naszej społeczności lokalnej. Biblioteka szkolna przygotowała pamiątkową wystawę.

Logo Mistrzowie Matlandii