29 października 2019 r. odbyło się w naszej szkole Święto Biblioteki. Z tej okazji każdy uczeń mógł wypożyczyć książkę „za cukierka”, a na holu zorganizowano kiermasz ciast. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów oraz rodziców wolontariusze mieli „pełne ręce roboty”, gdyż stoły uginały się od słodkości. Oprócz tego w bibliotece można było kupić w atrakcyjnych cenach książeczki dla młodszych dzieci.

W ramach naszego święta odbyły się też konkursy tematyczne z tej okazji. Dla klas I – III plastyczny pt. „Moja biblioteka, dla klas III – IV – konkurs „Pocztówka z życzeniami dla Biblioteki w dniu jej święta”, dla klas V – VI konkurs literacki pt. „Wiersz o bibliotece”, a dla klas VII – VIII – konkurs na komiks pt. „Wydarzyło się w bibliotece…”. Wpłynęło dużo bardzo ciekawych prac. Najlepsze zostały oczywiści uhonorowane dyplomem i upominkiem.

Urodziny Biblioteki okazały się bardzo udaną imprezą i przyciągnęły rzerzę uczniów naszej szkoły. Panowała atmosfera radości, a na twarzach uczniów gościł uśmiech i zadowolenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu!

Nauczyciele biblioteki.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.