Biblioteka szkolna włączyła się w akcję MEN „Szkoła pamięta” i zorganizowała wystawę poświęconą lokalnym bohaterom walczącym o wolność i niepodległość Polski. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

W wystawie wykorzystano m. in. materiały otrzymane z IPN – u oraz zbiory biblioteczne.

Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Logo Mistrzowie Matlandii