W piątek, 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 na sali gimnastycznej, społeczność szkolna wspólnie odśpiewała 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Tym samym znaleźliśmy się wśród ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą, którzy tego samego dnia i o tej samej symbolicznej godzinie radośnie celebrowali Narodowe Święto Niepodległości.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.