Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości dla klas IV - VIII rozpoczęły się od krótkiej wprowadzającej prezentacji, którą przedstawiły uczennice klasy V c. Następnie Diana Sidoruk zagrała na skrzypcach utwór „Pierwsza Brygada”. Jednak głównymi wykonawcami byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy wspólnie wyśpiewali historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Społeczność szkolna wykazała się patriotyzmem i ogromnym zaangażowaniem, a radosny i donośny śpiew słyszalny był z pewnością na całym osiedlu.

Reprezentacja złożona z trojga uczniów naszej szkoły oraz pani dyrektor Grażyny Wołkowyckiej - Tomaszuk i pani Marty Morchal wzięła udział w uroczystości miejskiej Patriotycznego Śpiewania 2019 w sali WOAK-u. Wraz z uczniami i nauczycielami z innych szkół śpiewem uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.