Dnia 13.12.2019r. uczeń klasy VII a Oskar Tomaszczuk zajął II miejsce w etapie rejonowym XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż Uczeń wykazał się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK. Serdecznie gratulujemy sukcesu i godnego reprezentowania szkoły!

Anna Samborska i Barbara Brzozowska opiekunki Szkolnego Koła PCK

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.