10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W związku z tym Samorząd Szkolny przypomniał uczniom naszej szkoły prawa dziecka. Dopełnieniem prezentacji był wiersz Marcina Brykczyńskiego ,, O prawach dziecka". Celem akcji było uświadomienie najważniejszych praw każdego dziecka, ,,byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie"

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.