Dnia 17 stycznia 2020 r. odbył się w naszej szkole konkurs piosenki angielskiej "Let's sing a song" organizowany przez nauczycieli języka angielskiego. Wzięło w nim udział 29 solistów z klas I - VIII. Młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych i językowych. Zgromadzeni w harcówce uczniowie, nauczyciele i rodzice nagrodzili występujących gromkimi brawami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tuż po zimowych feriach.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.