Dnia 05.02.2020r uczniowie klasy VII c uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego dotyczących przygotowania do wyboru dalszej ścieżki kształcenia ,,Przedsiębiorczy i kreatywni - kształcenie kompetencji przyszłości”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. Uczniowie uczestniczyli w grze symulacyjnej ,,Kaczki” wykazując się dużą pomysłowością i przedsiębiorczością. Podczas gry uczniowie w grupach zajmowali się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Musieli sami zadbać o środki produkcji – brali kredyt, wypożyczali nożyczki, linijki, kupowali surowiec, modyfikowali produkt, aby był atrakcyjniejszy, dbali o sprzedaż, płacili podatki, a w końcu sporządzali rachunek zysków i strat. Uczestnicząc w grze, uczniowie mieli okazję sprawdzić się w pracy zespołowej (organizacja i synchronizacja działań, podział zadań, praca w stresie), w pełnieniu określonych ról, w efektywnym gospodarowaniu czasem oraz planowania działań. Gra wprowadziła elementy współzawodnictwa, każdemu zależało, by jak najwięcej zarobić. Uczniowie chętnie angażowali się w swoje role, każdy chciał być najlepszy. Grze towarzyszyły prawdziwe emocje. Niewątpliwym walorem gry był też aspekt matematyczny. Notowanie przychodów i rozchodów na karcie bilansowej wymagało niesamowitej sprawności rachunkowej. Uczniowie uświadomili, że bezbłędnie prowadzona rachunkowość czasem decyduje o zwycięstwie. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i komunikatywnością.

Wyjście zorganizowały : Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Logo Mistrzowie Matlandii